Servicii contabile complete, audit, bilanturi,
salarii, consultanta fiscala

Email:    Mobil: 0745.169.102


Home > Contabilitate

- contabilitate financiara si de gestiune

- rapoarte economico - financiare in concordanta cu cerintele specifice afacerii clientului, avand in vedere si prevederile legale in vigoare ale domeniului

- analiza rapoartelor d.p.d.v. contabil, fiscal si gestionar

- redactare, certificare bilanturi ordinare (semestrial si anual) si extraordinare (fuziuni ,lichidari, etc)

- redactare lunara sau trimestriala a deconturilor si declaratiilor privind taxele si impozitele datorate

- redactare bugetului de venituri si cheltuieli si a CASH FLOW-ului

Alte servicii oferite:
TARIFE PROMOTIONALE!